Räkna ut BMI

Body Mass Index

Body Mass Index eller BMI är ett sätt att räkna ut förhållandet mellan längd och vikt. Resultatet från ett BMI-test skall ses som en fingervisning och ingen indikation på en persons hälsa. BMI stämmer sällan för personer som är vältränade och/eller har stor muskelmassa på grund av andra orsaker. För barn stämmer inte heller BMI-skalan, i detta fall beräknar man enligt skalan ISOBMI istället.